Breaking News

Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud, Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan perencanaan bidang ketahanan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
  3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.